ADVISUM

Croatian Translation and Language Services

Jezične i savjetodavne usluge od 1995. godine

KONTAKT

Podaci za kontakt:

ADVISUM

Denis Pleić, prof.

Tel: (042) 305 750

QR